Anmäl dig här!

6 April 08:00

Mer än hälften av kommunernas verksamhet påverkas av beslut som tas i Bryssel.  Handelshindren mellan länder har minskat markant senaste decennierna och många multinationella bolag har verksamhet över hela världen. Staten och kapitalet  är rörliga sedan länge men vad gör civilsamhället? Står det kvar och stampar, fast förankrat i nationalstaten och folkrörelsetraditionen? 

Är målgruppen för föreningen HEM EU-migranter på gatan utanför eller bör föreningen bygga vägar ur fattigdom i Rumänien?  Är Svenska kyrkans nåd geografiskt gränslös eller ska man gräva där man står? Kan en dansk nykterist vara medlem i IOGT-NTO?

Dessa frågor aktualiseras av forskaren Marta Reuters text om "Nationalstatens sista väktare". I den visar hon  hur  samhällets långsamma av-nationalisering kan bli ett dilemma för svenska folkrörelser och deras organisationer.

Vi bjuder därför in till samtal om vad ideella organisationer kan göra när beslutsmakt och näringsliv rör sig över gränserna. Behöver civilsamhället ändra sitt sätt att tänka och organisera sig och hur gör man det?

Marta Reuter inleder med en presentation av forskningen bakom kapitlet "Nationalstatens sista väktare". Därefter följer samtal med Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO, My Durén, ordförande i föreningen HEM och Eva Ekelund, biträdande internationell chef på Svenska kyrkans internationella avdelning.

______________________________________________________________

Marta Reuters  kapitel är en deI  av den nya forskarantologin ”Civilsamhället i det transnationella rummet", uppföljare till  "Civilsamhället i samhällskontraktet".

Antologin har tagits fram av IDEELL ARENA i samarbete med Stockholm Centre for Civil Society Studies. Redaktörer för boken är Filip Wijkström, Marta Reuter och Abbas Emami.

Läs mer  om antologin -> http://www.ideellarena.se/last...

Beställ den redan idag! -> http://europeanpress.se/produc...

TID: 6 april 2017 8.30-9.30, mingel från 8.00

PLATS : S:t Paul, Mariatorget 10

Seminariet kommer även att webbsändas och finnas att se i efterhand på morgonforum.se.

PROGRAM:

8.00-8.30: Kaffe och frukt

8.30-9.30: Panelsamtal.

Anmäl dig här!

Medverkande

Eva Ekelund
Biträdande internationell chef, svenska kyrkan.

Read more

My Durén
Ordförande i Föreningen HEM

Read more

Peter Moilanen
Generalsekreterare för IOGT-NTO

Read more

Marta Reuter
Forskare på Stockholm Center for Civil Society studies, Handelshögskolan

Read more